Facultatea de Inginerie

AntetSNCSS 2023

 

Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti "Anghel Saligny"

 

Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti "Anghel Saligny" (SNCSS "Anghel Saligny") este un eveniment științific organizat anual de Facultatea de Inginerie pentru studenții înscriși în programele de studii universitare de licență și masterat și pentru elevii din învățământul liceal. Acest eveniment reprezintă un prilej de cunoaștere a preocupărilor studenților din diferite centre universitare și de schimb de idei în domeniul Științelor Tehnice. Cercetarea științifică are un rol semnificativ în procesul educațional, fiind un element cheie în formarea viitorilor specialiști care trebuie să facă față provocărilor permanente de pe piața muncii. 

Obiectivele principale ale Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti "Anghel Saligny" sunt următoarele:

  • familiarizarea participanților cu elaborarea unei lucrări științifice și a unei prezentări de calitate, prin care sunt diseminate rezultate ale cercetărilor fundamentale și aplicative;
  • prezentarea liberă, într-o atmosferă academică, a rezultatelor activităților de Cercetare-Dezvoltare-Inovare derulate în laboratoarele facultății;
  • evaluarea nivelului de cunoștințe și a competențelor studenților participanți în domeniul cercetării interdisciplinare;
  • evaluarea abilităților de comunicare și dialog, a spiritului competitiv și de fair-play;
  • colaborarea cu îndrumătorii științifici și reprezentanți ai mediului de afaceri, în vederea documentării, colectării și prelucrării datelor;
  • premierea celor mai bune lucrări științifice și mediatizarea autorilor;
  • publicarea lucrărilor științifice acceptate și prezentate la sesiunea de comunicări științifice.