Fiecare lucrare va fi evaluată de o comisie, formată din preşedinte, trei membri şi un secretar, care va analiza conţinutul şi prezentarea.

Comisia este formată din cadre didactice ale Departamentului de Matematică Informatică din Facultate de Științe și Mediu, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi.

Pentru evaluarea lucrărilor se va ţine seama de conţinutul ştiinţific (originalitate, importanța rezultatelor științifice, documentare, abordare personală), precum şi de modul de prezentare a lucrării (corectitudinea şi coerenţa exprimării, limbajul de specialitate, încadrarea în timp).

Fiecare membru al comisiei va acorda o notă fiecărei lucrări. Nota finală este media aritmetică a tuturor notelor membrilor comisiei.

În funcție de notele finale obținute se vor acorda premiul I, II și III.