Stimați colegi,

Dragi studenți,

Facultatea TRANSFRONTALIERĂ vă invită să participaţi la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti, organizată în perioada 27-29 mai 2020. Sesiunea se va desfăşura ONLINE pe platforma Microsoft Teams.

Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești (SCŞS) este o manifestare dedicată studenților, care se desfășoară anual, în cursul lunii mai, în cadrul facultăților din Universitatea „Dunărea de Jos”din Galați.

Această manifestare este un bun prilej de familiarizare a studenților cu activitatea de elaborare a unei lucrări științifice, dezvoltarea abilităților de comunicare și, nu în ultimul rând, este un exercițiu util în vederea elaborării și susținerii tezelor de licență și masterat.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați acordă diplome de participare pentru fiecare student care prezintă o lucrare, și premii pentru cele mai bune lucrări științifice din fiecare secțiune.

 

Calendarul SCŞS a Facultăţii Transfrontaliere

20 aprilie - 4 mai 2020

Transmiterea titlurilor către coordonatori

5 mai – 15 mai 2020

 Trimiterea rezumatelor către coordonatori

5 mai 2020 – 25 mai 2020

Trimiterea filmărilor către coordonatorii lucrărilor

25 -26 mai 2020

Crearea de către responsabilii de secţiune (preşedinte şi secretar) a grupurilor de lucru pe Microsoft Teams

26 mai 2020

Încărcarea filmelor pe platforma Microsoft Teams

26 mai 2020

Transmitere barem de evaluare de către preşedintele de secţiune către toţi membrii secţiunii

27 mai 2020 – 29 mai 2020

Desfăşurarea evenimentului pe secţiuni şi evaluarea lucrărilor

 2  iunie

Afişarea rezultatelor

 

Filmarea (maxim 10 minute, cu titlul nume prenume student, program, an de studiu - exemplu Daniel Manaila_1 LMA), precum şi rezumatul lucrării se vor trimite până cel tâziu 15, respectiv, 25 mai 2020, pe adresa de e-mail a coordonatorului de lucrare, cu subiectul SCSS Facultatea Transfrontaliera & Nume autor corespondent. Rezumatele lucrărilor vor fi publicate într-un volum Book of Abstracts, care va fi disponibil pe site-ul evenimentului, după încheierea Sesiunii.