SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINŢIFICE STUDENŢEȘTI 2020

 FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

 

    Continuând tradiția evenimentelor anterioare dedicate studenților de la toate ciclurile de studiu de învățământ universitar, Facultatea de Educație Fizică și Sport organizează în perioada 28-29 mai 2020 Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești - ediția 2020.

    În contextul pandemiei generate de COVID-19, manifestarea științifică de anul acesta se va derula on-line, prin intermediul platformei Microsoft TEAMS.

    Sesiunea este dedicată în egală măsură studenților de la programele de studii de licență, cât și celor de la programele de master.

    Scopul acestui eveniment deja consacrat este acela de a crea un cadru propice schimbului de idei în domeniile Științelor sportului și educației fizice și Științelor educației, oferind studenților posibilitatea de a se familiariza cu exigențele specifice elaborării unei lucrări ştiinţifice, de a-și prezenta și argumenta public propriile realizări științifice și de a se informa despre ultimele  evoluții în domeniu. De asemenea, prezentările realizate pot constitui un exercițiu pregătitor în vederea susținerii viitoarelor lucrări de licență și de disertație, feedback-ul relevant primit din partea comisiilor de evaluare putând contribui la îmbunătățirea acestora.

    Se vor acorda diplome de participare și premii pentru cele mai bune lucrări științifice prezentate.

    Cele mai apreciate lucrări vor putea fi publicate în revista „UNIVESITARIA” a FEFS Galaţi.

        Calendarul desfășurării manifestării:

                5 mai - 25 mai 2020: Înregistrarea participanților prin trimiterea formularului de înregistrare;

                28 - 29 mai 2020: Desfăşurarea evenimentului pe secțiuni şi evaluarea lucrărilor.