Universitatea Dunărea de Jos din Galați  

Facultatea de Litere

 

 

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A

SESIUNII DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI (SCŞS)

28 mai - 2 iunie 2020

 

Cadrul general

Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești (SCȘS) este o manifestare dedicată studenților, organizată anual, în cursul lunii mai, în cadrul facultăților din Universitatea „Dunărea de Jos”din Galați.

Având în vedere situația națională de urgență generată de virusul COVID-19, susţinerea lucrărilor științifice de către studenți se va desfășura doar online.

În perioada aprobată de conducerea Universității, fiecare facultate îşi stabilește propriul program pentru organizarea Sesiunii de Comunicări Științifice Studențești precum și regulile de înregistrare și de susținere a lucrărilor.  Programul sesiunii va cuprinde una sau mai multe secțiuni la nivel de licență și de masterat, în cadrul cărora studenții vor susţine una sau mai multe lucrări științifice, în calitate de (co)autori, elaborate sub îndrumarea unui cadru didactic. 

După finalizarea perioadei de înregistrare, atât lucrările înscrise, cât și lista lucrărilor premiate se afișează pe pagina web, în secțiunile dedicate acestora.

Facultățile care doresc să editeze un volum cu ISBN al lucrărilor susţinute la Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești de către studenţi, se pot adresa CCDI. Acest volum poate fi doar al lucrărilor facultății sau poate include lucrări prezentate la alte facultăți.

 

Cadrul specific

Studenții care doresc să participe la Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești vor lua legătura cu cadrele didactice sub a căror îndrumare vor realiza lucrările pe temele alese.

Directorii de Departament vor centraliza propunerile studenților și le vor transmite Decanatului pentru a fi încărcate pe site-ul dedicat.

Studenții vor trimite lucrările secretarului comisiei (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) cu 24 de ore înainte de ziua și ora programate pentru susţinere, iar secretarul va trimite lucrările comisiei pentru evaluare.

Lucrările studenților din Facultatea de Litere, înscriși la Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești, organizată în mai 2020, vor fi evaluate după următoarele criterii:

  • 70% pentru lucrarea in extenso;
  • 30% pentru prezentarea în power-point.

În ziua și la ora desfășurării secțiunilor programate, membrii comisiilor de evaluare pot organiza, opţional, sesiuni video pe platforme online (Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Skype etc.) pentru clarificarea anumitor aspecte legate de conținutul lucrărilor participante și/sau pentru eventuala departajare a lucrărilor care au obţinut același punctaj. Comisiile de evaluare vor anunța platforma aleasă pentru desfășurarea sesiunii video cu 24 de ore înainte de data programată.

Lucrările premiate vor fi anunțate în data de 2 iunie 2020 la ora 12.00.

Studenții participanți la Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești și cei premiați își vor putea descărca diplomele de participare, respectiv de premiere, din UGAL CLOUD. Premiile în bani vor fi trimise studenților in contul IBAN pe care il vor transmite ulterior anunțării lucrărilor premiate de către comisiile de evaluare.

 

Decan,

Prof. univ. dr. Simona Antofi 

 

Prodecan,

Lect. univ. dr. Antoanela Mardar