Invitatie

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINŢIFICE STUDENŢEȘTI 2020, FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR, EDIȚIE ONLINE

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor organizează în perioada 25-29 mai 2020 Sesiunea de Comunicări Știinţifice Studenţești - ediție online. În cadrul celor 13 secțiuni ale sesiunii de comunicări se pot înscrie studenți de la programele de Licență și Masterat din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor – Universitatea „Dunarea de Jos”, care vor dezbate  evoluțiile prezente și viitoare ale economiei.

Scopul evenimentului este de a oferi o platformă pentru prezentare, diseminare și dezbatere științifică, pentru schimb de idei și perspective în domeniul economic.

Colectivul de organizare a acestei sesiuni de comunicări va realiza recenzia lucrărilor  în vederea selectării celor mai relevante prezentări pentru publicarea în revista dedicată studenților economiști SMART STUDENT - https://feaa.ugal.ro/student/cercetare-stiintifica-studenteasca/smart-student/ .

Obiectivele principale ale acestei sesiunii de comunicări știinţifice studenţeşti sunt:

• familiarizarea studenților cu elaborarea unei lucrări ştiinţifice şi a unei prezentări care să valorifice rezultatele cercetărilor fundamentale şi aplicative în domeniul științelor economice;

• evaluarea nivelului de cunoştinţe al studenţilor participanţi la sesiunea de comunicări, care vor primi un feedback relevant din partea comisiilor pentru a-și putea îmbunătăți viitoarele prezentări ale lucrărilor de licență și disertație ;

• facilitarea colaborării atât cu îndrumătorii ştiinţifici, cât şi cu reprezentanţi ai mediului de afaceri, în vederea documentării, colectării şi analizei datelor folosite în cadrul cercetărilor;

• premierea celor mai bune lucrări ştiinţifice şi promovarea rezultatelor în Comunitatea online FEAA;

• publicarea lucrărilor ştiinţifice cu un nivel calitativ ridicat în revista SMART STUDENT.

 

Comitetul de organizare SCSS FEAA UGAL 2020 – editie online