Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti – Ediţia 2020
Date sintetice
Nr.
crt.
Facultatea
Data/Perioada
Nr. secţiuni
Nr. lucrări inscrise
Diplome de participare
Diplome de premii
Valoare premii*
(lei)
1.
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice
07.05.2020
3
95
103
9
1.050
2.
Facultatea de Arte
15.05.2020
1
41
41
3
350
3.
Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie
21-22.05.2020
5
117
110
15
1.400
4.
Facultatea de Arhitectură Navală
22.05.2020
1
15
17
3
350
5.
Facultatea de Medicină și Famacie
23.05.2020
4
90
111
12
1.400
6.
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
25-29.05.2020
13
451
451
66
3.850
7.
Facultatea de Inginerie
27-28.05.2020
6
132
166
36
1.750
8.
Facultatea Transfrontalieră
27-29.05.2020
8
214
230
68
2..800
9.
Facultatea de Ştiinţe şi Mediu
28.05.2020
1
29
29
6
350
10.
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor
28-29.05.2020
5
109
112
18
2.100
11.
Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică
28-29.05.2020
6
305
312
43
2.100
12.
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
28-29.05.2020
3
85
85
9
1.050
13.
Facultatea de Litere
28.05.2020 – 02.06.2020
5
111
111
19
19
14.
Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila
04-05.06.2020
4
129
106
12
1.400
 
TOTAL
 
65
1.923
1.984
319
19.969
 
Notă:
* Premii acordate studenților:  
  • Premiul I - 200 lei
  • Premiul al II-lea - 100 lei
  • Premiul al III-lea - 50 lei